تلفن تماس : 0971116222
کد دادن به ریموت درب


: 4867

به دلیل وجود کرکره برقی به راحتی می توانید کرکره را با ریموت کنترل باز و بسته کنید. در این بین شاید نیاز به داشتن چندین ریموت کنترل است بخصوص زمانی که آپارتمان شما چندین طبقه باشد. به راحتی با خرید ریموت های بلوتوثی یا همان یونیورسال می توانید نحوه کد دادن به ریموت درب پارکینگ را فرا گیرید.

آموزش کد دادن به ریموت درب پارکینگ
به دلیل وجود کرکره برقی به راحتی می توانید کرکره را با ریموت کنترل باز و بسته کنید. در این بین شاید نیاز به داشتن چندین ریموت  کنترل است بخصوص زمانی که آپارتمان شما چندین طبقه باشد. به راحتی با خرید ریموت های بلوتوثی یا همان یونیورسال می توانید نحوه کد دادن به ریموت درب پارکینگ را فرا گیرید.

عملیات خام کردن ریموت پارکینگ
به طور همزمان کلید قفل و باز را به مدت ۲۵ تا ۳۰ ثانیه فشار دهید تا چشمک زن نمایش داده شود.
پس از این حالت ریموت پارکینگ خام شده و آماده کد دادن و کپی کردن کد دادن به آن است.
نشانه خام بودن ریموت این است که با فشار دادن دکمه های ریموت چشمک زن روشن نمی شود.
مرحله ی تعریف کردن کد  و کد دهی به ریموت کپی شده
شما نیاز به داشتن ریموت اصلی درب پارکینگ دارید تا کدهای آن روی ریموت خام کپی شود.

ریموت اصلی و خام را روبروی هم قرار دهید.
هر کدام از دکمه های مشابه ریموت اصلی و خام را به مدت ۵ تا ۱۰ ثانیه فشار دهید تا چشمک زن روشن شود.
پس از اتمام فشردن دکمه های ریموت عملیات کد دهی ریموت انجام شده است.
برای کد دهی و کپی کردن کد ریموت باید حتما ریموت بلوتوثی ، یونیورسال خریداری کنید.

فیلم آموزش کد دادن به ریموت درب پارکینگ
 با کلید ساز سیار شیراز و شماره 09177176066تماس بگیرید تا در هر ساعتی که شما زنگ می زنید سریعا در محل حاضر شود.