تلفن تماس : 0971116222
سیستم دسترسی به ماشین بدون نیاز به کلید


: 4681

در سال ۱۹۸۲ سیستم دسترسی بدون کلید Keyless Entry برای اولین بار برای ماشین رنو ساخته شد به این شکل که هر ماشین یک ریموت کنترل دارد که به مانند ریموت درب خانه می توانید با زدن دکمه اقدام به باز و بسته کردن درب خودرو کنید بدون اینکه حتی نیاز به انداختن کلید ماشین داشته باشید.

در سال ۱۹۸۲ سیستم دسترسی بدون کلید Keyless Entry برای اولین بار برای ماشین رنو ساخته شد به این شکل که هر ماشین یک ریموت کنترل دارد که به مانند ریموت درب خانه می توانید با زدن دکمه اقدام به باز و بسته کردن درب خودرو کنید بدون اینکه حتی نیاز به انداختن کلید ماشین داشته باشید.

نحوه کار کردن سیستم دسترسی بدون کلید ماشین

به واقع هر ریموت ماشین دارای یک برد می باشد که شعاع ۵ تا ۲۵ متری کار می کند و شما تنها با زدن دکمه ریموت می توانید اقدام به باز و بستن درب خودرو کنید. به واقع این کار به دین صورت انجام می شود که ریموت یک سیگنال رادیویی به به گیرنده داخل خودرو می فرستد و همین سیگنال به درب خودرو فرمان می دهد که درب ماشین باز شود.

اما یک نوع دیگر از کنترل از راه دور خودرو وجود دارد که به نام smart key  می باشد و حتی شما می توانید بدون نیاز به انداختن سوییچ ماشین و از طریق ریموت و فشار دادن دکمه اقدام به روشن کردن خودرو کنید. جالب این است که حتی این نوع ریموت بدون اینکه نیاز باشد در دست بگیرید و حتی فشار دادن دکمه می توانید داخل جیب خود بگذارید و  تنها با گرفتن دستگیره درب ماشین یا دست زدن به صندوق عقب ماشین سریعا سینگال فرستاده می شود و درب ماشین و صندوق عقب باز می شود.

شایان ذکر است تمامی ماشین ها هنگام بیرون از کارخانه این ریموت را دارند و می توانید از آن استفاده کنید.

کلیدسازی، کلیدسازی شبانه روزی، کلیدسازی سیار، کلیدسازی شبانه روزی سیار در شیراز،مجتبی کلیدساز، امداد کلید